Danas je nedjelja Caritasa, na izlazu iz crkve možete darivati svoj dar za Caritas.

Sljedeće nedjelje imati ćemo božićni sajam u našoj župi. Nakon svetih misa moći ćete pred crkvom nabaviti božićne ukrase koje...

Kao i svake godine treća nedjelja došašća je nedjelje Caritasa. Nakon svetih misa skupljati ćemo priloge za Hrvatski Caritas.

U Došašću ćemo imati mise zornice, od ponedjeljka do subotu u 6.00 sati. Zbog svetih Misa zornica radnim danima u...