PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sažetak poruke evanđelja

Oko Isusa gura se narod kako bi čuo riječ Božju. Guramo li se mi da bi čuli ono što govori Isus? Što nam znači riječ Božja? Isus govori ribarima a glagol ribariti povezan je sa životom. Ribari  riba počet će loviti ljude da bi ih upoznali i što više povezali sa pravim životom koji je Isus. Pred takvim zadatkom Petar se priznaje grešnikom!