POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA

U korizmi će petkom biti pobožnost Križnog puta u 18.15 sati. Križni put je pobožnost u kojoj razmatramo Isusovu muku i smrt.  Neka i ova pobožnost bude jedan dio korizmene žrtve i pripreme za sve nas u našem korizmenom hodu prema Uskrsu. Potaknite i dovedite djecu i mlade na križni put.