POČETAK ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE

Čovjek kao slobodno biće traži Boga. Vjerska je sloboda osnovni dar i ona ne podrazumijeva nikakav relativizam, niti indiferentizam. Konfesionalni vjeronauk prihvaćen u našim školama i slobodno izabran jedinstven je predmet usmjeren na dijalog sa svim ljudima. Crkva vjeronaučnu nastavu shvaća ne prvenstveno kao strateško nego komunikacijsko djelovanje. Konfesionalni katolički vjeronauk ispravno shvaćen njeguje slobodu misli učenika i odgaja njihovo vlastito prosuđivanje i djelovanje na dobro svakoga od njih i cjelokupnog društva. No Katolička Crkva u Republici Hrvatskoj želi, ipak svakome djetetu i mladoj osobi neizostavno pružiti i mogućnost otkrivanja vlastitog puta te odgovora na Božji poziv, tako da ta navještena riječ ne bude samo izgovorena i naučena kao neka istina, nego da oni kojima je riječ upućena istinski dožive nauk vjere. Bez povezanosti s vjerom praksom i zajednicom neke istine ostaju apstraktne. Školski vjeronauk nužno je povezati sa župnom katehezom tamo gdje se to iskreno i istinski želi.