Popis interesnih grupa u koje se možete upisati

Kandidati za Prvu svetu pričest –  vodi Gordana Štambuk, vjeroučiteljica

Kandidati sa Sv. Potvrdu – vodi Željka Ivić, vjeroučiteljica

Dječji pjevački zbor – vodi Ivana Javni

Zbor mladih – vode Matko Orenda i Ana Ivić

Poslužitelji oltara – ministranti – vodi župnik

Čitači – vodi Jozefina Javni

Prvi razred –  vode Ivana Javni i Julijana Glavaš

Kreativna radionica (od V.-og do VII-og razreda) – vodi Vera Javni

Mala kreativna radionica ( II. i IV. razed) – vodi Vera Javni