Posveta Lateranske bazilike

Ove nedjelje, 32. kroz crkvenu godinu, slavimo blagdan posvete Lateranske bazilike, koja je od starine bila Papina katedrala. Ona je simbol našega vjerničkog, katoličkog zajedništva. Slaveći ovaj blagdan, sjedinjujemo se sa Svetim ocem, ali i s cijelom Crkvom.
U dijelu Rima zvanom Lateran postojala je u 4. st. palača koja je pripadala carskoj obitelji. Kad je Konstantin dao slobodu Crkvi, palaču je poklonio Petrovu nasljedniku za biskupsku rezidenciju. Isti car dao je, u dogovoru s papom Melhijadom u blizini te palače podići baziliku, koju je kasnije zub vremena srušio, ali je na tom mjestu podignuta nova, sjajnija i veća. Ona je do 15. st. služila kao jedina Papina katedrala. Nosi časni naslov majka svih crkava, a u njoj je održano pet općih sabora. Nakon povratka iz Avinjonskog sužanjstva, pape su se s vremenom preselile u novu palaču na Vatikanskom brežuljku, a u 17. st. tu je podignuta Bazilika sv. Petra koja je postala stalna Papina crkva. U znak povijesnog kontinuiteta, u bazilici sv. Ivana Lateranskog svaki se papa ustoličuje na početku svoje službe za biskupa Rima. Ovaj nas blagdan podsjeća da je Crkva zajednica koja se okuplja na liturgijska slavlja u crkvi – građevini.