Posveta župne crkve sv. Ivana Krstitelja – Ivanja Reka

posveta-zupne-crkve-sv-ivan-krstitelj-ivanja-reka