Poziv na klanjanja četvrtkom do sv. Vida

Članovi našeg Molitvenog  sata dali su prijedlog koji rado prihvaćamo i preporučamo da do blagdana Sv. Vida molimo četvrtkom uz Klanjanje s Presvetim iza svete mise.