Pozivamo vas na čitanje Markova evanđelja

Prijavite se za čitanje Ev. po Marku na Veliki Četvrtak iza Mise Večere Gospodnje i klanjanja od 20 sati pa sve do jutra. Svaki čita pola sata sa ambona u crkvi.