Pozivamo vas na ČITANJE MARKOVA EVANĐELJA


Prijavite se za čitanje Ev. po Marku na Veliki Četvrtak iza Mise Večere Gospodnje i klanjanja od 20 sati pa sve do jutra. Svaki čita pola sata sa ambona u crkvi.Do sada su popunjeni termini od 20 sati do 5,30 sati ujutro! Dođi i ti i čitaj Evanđelje! Prijavilo se 20 osoba!

Povezane obavijesti