Predstavljanje kandidata za sakrament svete Potvrde

Sljedeće nedjelje na misi u 11.00 sati biti će predstavljanje ovogodišnjih kandidata za sakrament svete potvrde.