PRESVETO TROJSTVO – UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Na koncu Isusova puta zemljom otvara se zadaća Crkve.Isus kaže da mu je dana sva vlast na nebu i na zemlji.Pa ipak ljudima treba pomoći da postanu njegovi učenici. To je zadatak propovjednika-svjedoka.
Pođite po svem svijetu i učinite učenicima sve narode!“Ja sam s vama u sve dane“Propovijedanje i svjedočenje uvijek se događa s Isusom, ne bez njega! Ta spoznaj Isusa s nama zapravo je tajna trojstvenog Boga!