PRVA KORIZMENA NEDJELJA – Sažetak poruke evanđelja

Vrijeme milosti može biti svaki trenutak kada se otvorimo Bogu. Korizma  u Crkvi treba biti takvo vrijeme. Pisano je da čovjek ne živi samo o kruhu, upozorava Isus ljude svih vremena. Zadovoljavanje samo kruhom lišava čovjeka mogućnosti da razvija svoje sposobnosti duha. Tražimo  uvijek više!

Nadiđimo postojeće!