PRVA KORIZMENA NEDJELJA – UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Pokaži mi Gospodine putove svoje! Vapi psalmist a to bi trebale biti i naše riječi u Korizmi. Nažalost mi ne idemo uvijek putovima Božjim. Stoga naša korizma uvijek ima prizvuk pokore i popravljanja. No to je negativan vidik. Važniji je onaj pozitivan a to je OBNOVA SAVEZA S BOGOM o kojem govori prvo čitanje.Gospodin grešnike vodi na pravi put ako to zažele.Obratite se i vjerujte Evanđelju!