PRVA SVETA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI

Sljedeće nedjelje, 11. svibnja 2014., pod svetom Misom u 10.00 sati, sakramentu svete Pričesti prvi put će pristupiti 41 naš prvopričesnik. Pratimo ih svojim molitvama kako bi u Kristu prisutnom u presvetoj Euharistiji uvijek iznova prepoznavali izvor snage i hrabrosti za svoj ljudski i vjernički život. Zbog slavlja Prve svete Pričesti u našoj župi sljedeće nedjelje, 11. 05. 2014., pod svetom Misom u 10.00 sati – neće biti svetih Misa u 09.30 i 11.00 sati!