PRVI SASTANAK NOVOG ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

PRVI SASTANAK NOVOG ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA održat će se u četvrtak 29. studenoga 2012. u 20 sati