RASPORED DOGAĐANJA I SLAVLJA U BOŽIĆNO VRIJEME

STARA GODINA

Sveta Misa zahvalnica u 19.00 sati

 

NOVA GODINA – SV. MARIJA BOGORODICA

Sveta Misa je u 19.00 sati