Raspored kateheza od 24. travnja

Ministranti – subotom u 17.30 h

Radionice za 4., 5. i 6. razrede – subotom u 12 h

Radionice za 7. razrede – subotom u 13 h

Dječji zbor – subotom u 9 h

Čitači – subotom u 10 h