Raspored pripreme za svetu potvrdu

Srijeda, 14.04. u 20h – kateheza djevojaka i uplata fotografa i snimatelja

Četvrtak, 15.04. u 20h – kateheza mladića i uplata fotografa i snimatelja

Petak, 16.04. u 20h – proba slavlja i podjela pristupnica