RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE OVOGODIŠNJIH PRVOPRIČESNIKA

RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE OVOGODIŠNJIH PRVOPRIČESNIKA bit će iduće nedjelje, 06. listopada 2013., nakon svete Mise u 09.30 sati u dvorani našeg pastoralnog centra. Roditelje potičem da dođu i na svetu Misu u 09.30 sati.