Sastanak predloženih članova novog Odbora Caritasa

Sastanak predloženih članova novog Odbora Caritasa će biti u petak 24. rujna u 21h.