Sastanak roditelja ovogodišnjih kandidata za sakramente svete potvrde i prve pričesti

U utorak 24. rujna 2019. pozivam na sastanak nakon večernje svete mise roditelje ovogodišnjih kandidata za sakrament svete potvrde, a u srijedu 25. rujna 2019. roditelje kandidata za prvu pričest, također nakon večernje svete mise.