Sastanak voditelja i animatora župnih grupa

U utorak 17. rujna 2019. pozivam na sastanak nakon večernje svete mise sve one koji su animirali i vodili župne vjeronauke, ministrante, mlade, čitače i ostale župne skupine.