Sastanak župnog pastoralnog vijeća

Sastanak župnog pastoralnog vijeća će biti u četvrtak 23. svibnja 2013. u 20 sati