Sretan Božić i Božji blagoslov u novoj 2009. godini

U svim velikim religijama nalazimo misao vodilju: Čovjek u potrazi za Bogom. Čovjek dakle traži Boga. Ali i Bog traži čovjeka. To Božje traganje za čovjekom baš u kršćanstvu dobiva posebno naglašenu težinu, neusporedivu s drugim religijama. Jer riječ Božja je postala čovjekom. Bog koji je stvorio svijet i koji svijet drži, Svemogući, Moćni – dolazi nam kao Dijete, jedan od nas!!! Sveti bi Pavao rekao: Kad čovjek po djelima Božjim nije Boga spoznao odlučio je sam Bog objaviti sebe na način koji neprestano iznenađuje! Da bi se Boga prihvatilo nije potrebno ništa posebno činiti. Treba samo pripraviti svoje srce! Mnogima je to nažalost preteško. Otvoriti i utišati svoje srce da on, Bog, svoje riječi, svoju poruku upiše u moje srce. Otvoriti svoje srce. Mnogi se još uvijek boje Boga i Isusa.
Sv. Augustin rekao je da Božja riječ biva mnogima protivnik njihove volje. No ona je protivnik sve dotle dok ne postane začetnikom spasenja, dok se ne prihvati vjerom!!
Svaki čovjek treba više ljubavi nego što zaslužuje! Bog nam daruje potrebnu ljubav, samo ju trebamo prihvatiti, otvoriti joj se. Boga koji nas traži i mi moramo tražiti i prihvatiti. Dopustiti da uđe u naše srce. Prestanemo li ga tražiti čitavim, nepodijeljenim srcem, živ prijateljski odnos prema njemu će odumirati. Zato neprestano obnavljamo put našeg čekanja, traženja i dolaska Isusa u naše srce. Ne dozvolimo da brige svijeta uguše našu ljubav prema Isusu! Bog sam širi i povećava našu čežnju za njim. Čežnja za njim širi našu dušu. Prava čežnja za Bogom neprestano potiče na traženje i korake naprijed, nikada natrag. Želimo vam ovog Božića otvorenost, iskrenost i vjerničku ustrajnost!