Susret volontera i susret skupina koje se brinu o čišćenju Crkve i pastoralnog centra

SUSRET VOLONTERA – koji se brinu o cvijeću, pranju liturgijske odjeće, pranju oltarnika, pranju ostalog crkvenog rublja, pripremi za svete Mise, te o otključavanju i zaključavanju crkve, biti će u srijedu, 4. rujna, u 19.30 sati u pastoralnom centru.

SUSRET SKUPINA KOJE SE BRINU O ČIŠĆENJU CRKVE I PASTORALNOG CENTRA – biti će u četvrtak, 5. rujna, u 19.30 sati u pastoralnom centru.