Sv. Misa na dan 10. rujna 2016.

Iduće subote, 10. 09. 2016., sveta Misa neće bit u 19.00 sati navečer nego u 08.00 sati ujutro. Misna nakana koja se trebala odslužiti toga dana na večernjoj svetoj Misi u 19.00 sati za pokojne iz ob. Javni odslužit će se toga istog dana na jutarnjoj svetoj Misi u 08.00 sati.