SVETA MISA U SUBOTU, 14. RUJNA 2013

SVETA MISA U SUBOTU, 14. RUJNA 2013. se prebacuje sa 18.00 sati popodne na 08.00 sati ujutro, zbog proslave župnog blagdana u župi Muke Isusove u Vukomercu, u kojoj je župnik na službi župnog vikara. Misna nakana koja je toga dana bila predviđena za svetu Misu u 18.00 sati odslužit će se ujutro toga dana u 08.00 sati, a nakana je za + Ivo Čolić.