SVETA POTVRDA U NAŠOJ ŽUPI

Sakrament sv. Potvrde bit će u subotu 22. kolovoza 2020. u 10 sati.