SVETE MISE NA KOLEKTIVNE NAKANE

Od 1. siječnja 2017., zbog pastoralnih potreba župe i uz dozvolu Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu, uvodimo svete Mise na kolektivne nakane. Svete Mise na kolektivne nakane bit će svakoga petka u 19.00 sati (u vrijeme došašća u 06.00 sati). Misa na kolektivne nakane jest sveta Misa koja se, uz dozvolu Nadbiskupskog duhovnog stola, može prikazati na više nakana, a broj nakana je neograničen. Nakane za svetu Misu na kolektivne nakane mogu se upisati petkom prije same svete Mise, ali i svim drugim danima u godini u vrijeme rada župnog ureda. U župnom listiću neće bit navođene sve nakane koje će bit upisane za tu svetu Misu petkom, nego će samo stajati naznaka – zajedničke nakane, a same nakane bit će pročitane na početku te svete Mise.