SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA – sažetak poruke Evanđelja

Istina o Presvetom Trojstvu uvodi nas u tajnu Božjeg života. Bog je jedan ali nije sam, a to znači da su u njemu tri Božanske osobe. Kršćanska praksa obilježena je Trojstvom kroz križanje , molitvu i liturgiju. No jedinstvo Božje biti u Trojstvu  najapstraktnija je stvarnost vjere. Zato moramo moliti Duha Svetoga da nas uvodi u otajstva kršćanskog života i spasenja u Kristu.