Svetkovina svih svetih i Dušni dan

SVETKOVINA SVIH SVETIH – je u petak, 01. studenog 2013. Svete Mise u našoj crkvi su u 09.30 i 11.00 sati.

DUŠNI DAN – spomen svih vjernika pokojnika je u subotu, 02. studenog 2013. Sveta Misa u našoj crkvi je u 19.00 sati.