TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – SAŽETAK PORUKE EVANĐELJA

Božja riječ je središte vjere.Nju trebaju čuti svi koji su sposobni slušati i razumijeti, malo i veliko.Ako se ta riječ daista čuje ona će nas ganuti, potači na razmišljanje. Odgovoruimo li joj pak vjerom, tj. ako joj povjerujemo ona je kadra, jer je živa učiniti ono što govori.Ona se ispunja po Isusu i na nama.