Trodnevnica pred blagdan Sv. Vida zaštitnika župe

Pripremamo se trodnevnicom :
12. 13. i 14. lipnja u 19 sati sa sv. misom i klanjanjem