U ime obitelji – DAJMO SVOJ GLAS ZA REFERENDUM!

U cilju trajne zaštite obitelji i braka, koji zasad u  hrvatskom Ustavu uopće nije definiran, brojne građanske i vjerske udruge formirale su grašansku inicijativu pod naslovom „U ime obitelji“  i pokrenule akciju prikupljanja potpisa za referendum. Kojim bi se brak u Ustavu Republike Hrvatske definirao jedino kao životna zajednica žene i muškarca. Inicijativu su među  ostalim podržali i naši biskupi. Vrijeme je da se založimo za dobrobit djece. Brak, kao trajna i vjerna zajednica žene i muškarca koji se vole, idealno je mjesto za dobivanje i odgoj djece. Dijete treba i majku i oca. Brak je dobar i za same bračne drugove jer u braku  je puno češća trajna i vjerna ljubav nego u izvanbračnim i istospolnim zajednicama. Brak i obitelj ujedno predstavljaju preduvjet i temelj uspješnog i zdravog društva. Zato vas pozivamo da se uključite u akciju „U ime obitelji“. Na izlasku iz crkve volonteri će skupljati vaše potpise. Trebate čitko upisati svoje ime, prezime i MBG.                                                        Za raspisivanje referenduma. Za raspisivanje referenduma potrebno je prikupiti u 15 dana 375000 potpisa.

POTPISI ĆE SE SKUPLJATI OVU NEDJELJU OD 7:30 DO 12:30. ZA DALJNJE TERMINE PRIKUPLJANJA POTPISA ĆETE BITI OBAVIJEŠTENI!!!!