U srijedu 6. lipnja 2012. u 20,30 sati će biti SASTANAK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA.

U srijedu 6. lipnja 2012. u 20,30 sati će biti SASTANAK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA.