U utorak 12. ožujka 2013. počinju Konklave – izbor novog Pape – POZIV NA MOLITVU

Kako smo uobičavali praviti molitveni lanac u Korizmi ove Korizme pozivamo vas da molitveni lanac neprekidne molitve namijenimo izboru pape. Neka svatko tko želi OD UTORKA 12. OŽUJKA

2013. izabere svojih pola sata i moli za izbor novog pape.

Prijavite se izabravši svojih pola sata bilo danju ili noću