UPIS MISNIH NAKANA ZA 10.,11. I 12. MJESEC 2018. GODINE

Od nedjelje, 02. rujna 2018. započeli smo s upisom misnih nakana za 10.,11. i 12. mjesec 2018. godine – nakane možete upisati nedjeljom i radnim danom nakon svetih Misa, te u župnom uredu u uredovno vrijeme, a dar za misnu nakanu uplaćuje se odmah pri upisu nakane.