Upis misnih nakana za 10., 11. i 12. mjesec 2018.

Od nedjelje, 2. 9. 2018., započeli smo s upisom misnih nakana za 10., 11. i 12. mjesec 2018. godine. Misne nakane možete upisati nedjeljom i radnim danima nakon svetih Misa, a dar za misnu nakanu uplaćuje se odmah pri upisu nakane.