UPIS MISNIH NAKANA ZA 7., 8. I 9. MJESEC 2017. GODINE

Od srijede, 03. svibnja 2017. započinjemo s upisom misnih nakana za 7., 8. i 9. mjesec 2017. godine – nakane možete upisati nedjeljom i radnim danom nakon svetih Misa, te u župnom uredu u uredovno vrijeme, a dar za misnu nakanu uplaćuje se odmah pri upisu nakane.