UPIS MISNIH NAKANA ZA 7., 8. I 9. MJESEC 2018. GODINE

Od srijede, 02. svibnja 2018. započeli smo s upisom misnih nakana za 7., 8. i 9. mjesec 2018. godine – nakane možete upisati nedjeljom i radnim danom nakon svetih Misa, te u župnom uredu u uredovno vrijeme, a dar za misnu nakanu uplaćuje se odmah pri upisu nakane.