UPIS MISNIH NAKANA

UPIS MISNIH NAKANA  za 9., 10., 11. i 12. mjesec započinje danas i svakoga dana nakon svetih Misa i u vrijeme rada župnog ureda. Misnu intenciju možete uplatiti odmah ili nakon odslužene svete Mise, ali ćemo preferirati da se uplata izvrši odmah kod narudžbe svete Mise.