UPOZORENJE ŽUPLJANIMA NA PREVARANTA KOJI PRIKUPLJA PRILOGE ZA CRKVU

Dojavljeno mi je da po župi hoda mladić koji prikuplja priloge za crkvu i župu. Dužnost mi je upozoriti vas da se radi o prevarantu koji želi od vas na prevaru izvući novac. Naša akcija prikupljanja priloga po domovima župljana za uređenje pastoralnog centra i župnog stana završila je u ponedjeljak, 11. studenog 2013. Od tada nitko više nema dozvolu prikupljati donacije na teritoriju naše župe, a u crkvene svrhe. Svaki koji prikuplja donacije mora imati i pisanu, ovjerenu i potpisanu dozvolu i suglasnost. Nemojte se dati prevariti!