UREĐENJE ŽUPNIH ZGRADA I ŽUPNOG STANA

Traju radovi oko uređenja župnih zgrada i župnog stana. Hvala svima koji svesrdno pomažu oko radova. Pozivam sve da se uključe u ovaj za našu župu važan projekt, bilo darivanjem materijalnih sredstava, bilo darivanjem svoga dobrovoljnog rada ili materijala.