Uspostavljeno je Župno pastoralno vijeće

Prošle nedjelje, 13. svibnja 2012. čitanjem Dekreta o osnivanju Župnog pastoralnog vijeća uspostavljeno je naše novo ŽPV. koje je zapravo prvo pravo ŽPV sastavljeno od djelatnih predloženih i izabranih članova župne zajednice. ŽPV čine slijedeći župljani: Predstavnik vjeroučitelja Vera Javni; predstavnik Župnog ekonomskog vijeća Juraj Orenda; predstavnik animatora Julijana Glavaš; predstavnik mladih Jozefina Javni; predstavnik Zajednice molitelja Ljljana Hadžić; predstavnik župe pri Tiskovnom uredu Nadbiskupije Dubravka Miklec; Voditelj Zbora odraslih Natalija Matun; voditelj Zbora mladih Matko Orenda; voditelj Dječjeg zbora Ivana Javni; Voditelj Caritasa u osnivanju Josip Marić; te izabrani članovi: Mladen Matun, Ora Jurić, Nada Vrban i Josip Seder. ŽPV dakle čini 14 članova uz župnika. Dekret nosi datum 26. travnja 2012. a mandat članovima vijeća traje 5 godina počevši od toga datuma.