UTEMELJENJE ŽUPNOG CARITASA

Pozvani  smo od strane naše Zagrebačke nadbiskupije kao župa utemeljiti naš župni Caritas. Temelj župnog Caritasa je Odbor župnog Caritasa koji se imenuje na pet godina i koji imenuje župnik, a potvrđuju institucije Nadbiskupije. Odbor župnog Caritasa pokreće župni Caritas u jednoj župi te se brine o osmišljavanju i provedbi različitih karitativnih akcija na razini župe s ciljem pomaganja socijalno najugroženijim članovima naše župne zajednice ali i šire. Odbor župnog Caritasa treba imati barem osam članova, a oni između sebe biraju voditelja i zamjenika voditelja , zapisničara, blagajnika, itd. Župni Caritas djeluje kao zasebna pravna osoba, te se kao takva upisuje u registar nevladinih dobrotvornih udruga i ima vlastiti bankovni račun. Pozivam vas i potičem da se jave župniku oni župljani koji bi htjeli bit članovi Odbora našeg župnog Caritasa te kroz volontersko karitativno djelovanje pomagati najugroženijim članovima našeg društva. Dobrovoljni rad u Caritasu najbolji je način življenja i svjedočenja vlastite vjere i pripadnosti Kristu.