Uz čudne interpretacije podatka popisa stanovnika 2011. god.

Mediji su perdstavljajući popis najviše isticali kako je 204408 manje katolika a 95970 više agnostika. Umjesto da se kaže jasna činjenica da u Hrvatskoj još uvijek od 4.284.889 stanovnika ima 3.697.143 katolika što je 86,28 %.

Prema tome isticanje da je nešto važno što se mjeri sa svega 5 % je zaista čudno, još više što se ne ističe činjenica da je još uvijek u našoj domovini golema večina katolika. Crkva uostalom jasno godinama upozorava da je sve više umrlih a manje krštenih po našim župama, i da je sve više starih na što malo tko reagira.A sve odgovorne bi stvarno i ozbiljno trebalo zabrinuti to starenje i izumiranje, kao i loše perspektive odnosa između radno sposobnog st. i stanovništva koje treba uzdržavati.

Povezane obavijesti