UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

U četvrtak, 14. 05. 2015., je svetkovina Uzašašća Gospodinova, sveta Misa u našoj župi je u 19.00 sati!