UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

U četvrtak, 10. 05. 2018., je svetkovina Uzašašća Gospodinova, sveta Misa u našoj župi je u 19.00 sati!