VJERA I EUHARISTIJSKO SLAVLJE (MISA) TEMELJI KRŠĆANSTVA ( 12)

Vjera u Boga Stvoritelja i kateheza o stvaranju od temeljne je važnosti. Tiče se samih osnova ljudskog i kršćanskog života: daje jasan odgovor kršćanske vjere na temeljno pitanje koje su  ljudi svih vremena postavljali: „Odakle dolazimo?“, „Kamo idemo?“, „Koje nam je porijeklo?“, „Koja nam je svrha?“, „Odakle dolazi i kamo ide sve što postoji?“. Oba pitanja, o porijeklu i o svrsi, nerazdvojiva su, i odlučujuća za smisao i usmjerenje našega života i djlelovanja. Zato su ta pitanja oduvijek bila predmet brojnih znanstvenih istraživanja koja su izvanredno obogatila naše znanje o starosti i razmjerima svemira, o postanku raznih oblika života i o pojavi čovjeka.

Sigurno je jedno: čovjek neizostavno postavlja ta pitanja a znanost dolazi do nekih odgovora ali je ograničena i stalno se razvija u svojim hipotezama.

Katekizam i naša vjera jasno tvrdi da čovjek svojim razumom može nači neki odgovor na pitanje o počecima. Naime to pitanje ne spada na znanost. Zato različite religije imaju razna tumačenja o tome kako je nastao svijet. Da postoji Bog Stvoritelj, sa sigurnošću se može spoznati po njegovim djelima, iako je ta sšpoznaja često zamračena i izobličena zabludom. Poslanica Židovima kaže.“Vjerom spoznajemo da je svijet riječju Božjom stvoren, da ono što vidimo nije postalo iz onoga što se opaža“ (Heb 11,3) Jer je istina o stavranju bitna za ljudski život Bog je u svojoj ljubavi želio svome narodu objaviti sve što treba o tome znati. Nama istina o stvaranju govori da je svijet stvoren na slavu Božju iz beskrajne ljubavi. Biblija tu istinu stvaranja izriče riječima: „I reče Bog neka  bude zemlja, nebo, sunce, mjesec, zvijezde, biklje, životinje  itd. I bi tako!!!“